Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zasoby finansowe

Skuteczne zakwestionowanie prawidłowości sprawowanej kontroli przez sąd administracyjny pierwszej instancji jest możliwe w przypadku wskazania przepisów prawa, które naruszył sąd, a następnie powiązanie zarzutów z nimi związanych z odpowiednimi normami prawa procesowego bądź materialnego, które wadliwie zastosowano w postępowaniu administracyjnym.

1. Wyrokami z dnia 6 grudnia 2006 r. o sygn. I SA/Sz 840-841/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargi Bogdana K i Ewy K (dalej: podatnicy) na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 13 września 2005 r. o nr PB-4.31-4117/823-6/05 oraz PB-4.31 -4117/823-7/05 w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. od przychodu z nieujawnionych ...

Generowanie strony w 218 ms