Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: tłumaczenie

1. Przepisy jakiego kraju należy stosować, w odniesieniu do wymogów formalnych dotyczących samofakturowania, w sytuacji gdy miejscem świadczenia usług przez Zainteresowanego jest terytorium Niemiec zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 3a ustawy o VAT? 2. Czy w sytuacji, w której Spółka niemiecka będzie wystawiać w imieniu i na rzecz Zainteresowanego faktury dokumentujące nabywane przez nią usługi tłumaczenia na zasadach samofakturowania zgodnie z niemieckim prawem podatkowym, faktura tak wystawiona będzie fakturą wystawioną zgodnie z przepisami prawa polskiego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...


Czy wypłacając wynagrodzenie (regulując należność wynikającą z rachunku) za usługi tłumaczenia tłumaczom z Niemiec Wnioskodawca powinien potrącać zryczałtowany podatek dochodowy (tzw. podatek u źródła)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

W związku z prognozowanym w 2010 r. przekroczeniem limitu do rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy fiskalnej (40.000 zł) powstało pytanie, czy Wnioskodawca podlega zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej na podstawie pkt 22 załącznika do rozporządzenia wskazanego w pkt 47 niniejszego wniosku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego (podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty notarialne, sądowe i pomocnicze)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 12 ms