Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata egzaminacyjna

1) określenie momentu powstania przychodu z tytułu składek członkowskich, opłat z tytułu nadzoru, opłat z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, opłat z tytułu wpisu na listę kandydatów na biegłych rewidentów oraz wpłat z tytułu kar orzeczonych przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny pobieranych w ramach prowadzonej działalności statutowej,2) zwolnienie z opodatkowania składek członkowskich,3) struktura ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze źródeł, których część nie podlega opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Co będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu w powyższej sytuacji, kwota czynszu czy cała kwota po dodaniu kwoty czynszu i kosztów utrzymania lokalu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minis ...

Generowanie strony w 17 ms