Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zabezpieczenie generalne

Wnioskodawca spełnia warunki do stosowania zabezpieczenia ryczałtowego podczas przemieszczania wyrobów opisanego we wniosku, jednakże nie może w tym celu wykorzystywać posiadanego już zabezpieczenia generalnego lecz winien wystąpić do właściwego naczelnika urzędu celnego o wydanie stosownego zabezpieczenia ryczałtowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

W którym momencie winno być w odpowiedniej kwocie zwolnione zabezpieczenie generalne z uwagi na wydanie wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy (wydanie do konsumpcji).

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), w związku z art. 59 ust. 1 tej ustawy oraz art. 63 ust. 1 i art. 74 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.) i § 6 ust. 2 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lip ...

W przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy przedłożenie naczelnikowi urzędu celnego zabezpieczenia generalnego w celu odnotowania obciążenia zabezpieczenia z tytułu produkcji piwa powinno nastąpić z chwilą, w której w stosunku do produkowanego wyrobu akcyzowego (piwa) w składzie podatkowym może powstać zobowiązanie podatkowe w akcyzie. Moment ten, w przedstawionej we wniosku sytuacji, następuje na etapie produkcji piwa, gdy podmiot uzyskuje brzeczkę i można dokonać obliczenia kwot mogących powstać zobowiązań podatkowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Czy do zabezpieczeń akcyzowych składanych w formie weksla własnego ma zastosowanie ustawa Prawo wekslowe?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

„Czy wysokość zabezpieczenia generalnego powinna być ustalana w odniesieniu do kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych, stanowiących wyroby gotowe czy również odniesieniu do wyrobów akcyzowych stanowiących półprodukty?”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu ...

Czy gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona podatnikowi w roku 2010 z zaznaczonym terminem odpowiedzialności gwaranta będzie zaakceptowana przez Urząd Celny?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 68 ms