Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmiana stawki amortyzacji

Amortyzacja środka trwałego, w przypadku zmiany jego przeznaczenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...


W jaki sposób Spółka powinna traktować wydatki na urządzenia (maszyny, urządzenia i aparatury), które nie są zdatne do samodzielnej pracy, a które cechują się mobilnością i możliwością współpracy z wieloma urządzeniami różnych typów wykorzystywanych w działalności Spółki, a które nie wchodzą w tzw. obiekt zbiorczy środka trwałego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...


W jaki sposób Spółka powinna traktować wydatki na urządzenia (maszyny, urządzenia i aparatury), które nie są zdatne do samodzielnej pracy, a które cechują się mobilnością i możliwością współpracy z wieloma urządzeniami różnych typów wykorzystywanych w działalności Spółki, a które nie wchodzą w tzw. obiekt zbiorczy środka trwałego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Czy Spółka powinna uznać, że wydatki na zakup urządzenia, które uprzednio zaliczyła w wyniku błędu jednorazowo do kosztów podatkowych w momencie przekazania go do użytkowania, a które powinny być zaklasyfikowane jako wydatki modernizujące środek trwały, powinny zwiększyć wartość początkową środka trwałego w dacie zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów podatkowych (tj. wstecz)? Czy jednocześnie Spółka powinna skorygować koszty okresu, w którym zaliczyła przedmiotowe wydatki jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów, a także koszty następnych okresów zwiększając je o odpisy amortyzacyjne od wydatków modernizacyjnych, zwiększających wartość początkową środka trwałego, począwszy od miesiąca następnego po zwiększeniu wartości początkowej środka trwałego? Czy wydatki poniesione na wymianę części składowej lub peryferyjnej, która nie prowadzi do ulepszenia środka trwałego można zaliczyć bezpośrednio w ciężar koszów uzyskania przychodów? W jaki sposób Spółka powinna traktować wydatki na przeznaczone do wymiany podzespoły środków trwałych, jeżeli wartość wymienianych części składowych i części peryferyjnych nie została wliczona do wartości początkowej środków trwałych na dzień oddania ich do używania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 54 ms