Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: implanty

Czy świadczenie przez wspólników (jako osób uprawnionych do używania tytułu: technik dentystyczny) usług techniki dentystycznej w ramach wykonywania ich zawodu oraz dostawa przez nich protez dentystycznych lub sztucznych zębów dokonywane w ramach prowadzonej przez nich spółki prawa cywilnego objęte jest zwolnieniem od podatku i usług przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Opodatkowanie usług świadczonych przez techników dentystycznych, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej oraz dostawy przez nich protez dentystycznych i sztucznych zębów.

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną z dnia 17 września 2008 r. Nr ITPP1/443-541/08/JJ wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy dla D. s.c. w ten sposób, iż stwierdza, że: st ...

Dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług w zakresie ochrony zdrowia oraz dostarczanych towarów w związku z ich realizacją należy zastosować jednolitą stawkę podatku, właściwą dla przedmiotowych usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Czy zastosowane przez Spółkę zwolnienie dla dostawy protez dentystycznych jest prawidłowe?

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną z dnia 25 listopada 2008 r. Nr ITPP1/443-777/08/JJ wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy dla Spółki, dotyczącą opodatkowania podatkiem ...

Odliczenie od dochodu wydatku poniesionego na zakup implantu jako wydatku na cele rehabilitacyjne.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w i ...

Generowanie strony w 11 ms