Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spółdzielnie socjalne

Aby dochód korzystał z przedmiotowego zwolnienia (art. 17 ust. 1 pkt 43 updop) musi być wydatkowany na cele o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz w roku podatkowym. Istotny jest zatem nie tylko cel, ale także okres w którym nastąpi wydatkowanie. Przy czym przez rok podatkowy, należy rozumieć rok podatkowy w którym osiągnięto dochód objęty zwolnieniem.

Zmiana Interpretacji Indywidualnej Na podstawie art. 14e i art. 14o ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu tzw. milczącą interpretację indywidualną w ten sposób, że stwierdza, iż stanowisko (…) Spółdzielni Socjalnej, przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2008 r. o udzielenie pisemnej interpret ...

Rozliczenie wsparcia pomostowego i finansowego uzyskanego przez członków Spółdzielni.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Generowanie strony w 4 ms