Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podmiot pośredniczący

Podmiot pośredniczący działając w ramach udzielonego zezwolenia powinien całość otrzymanych w tej procedurze wyrobów dostarczać wyłącznie podmiotowi zużywającemu. W przypadku, gdy Zainteresowany zamierza zużywać zwolnione od akcyzy wyroby akcyzowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to powinien je nabyć jako podmiot zużywający wypełniając określone warunki dla tak prowadzonej działalności, miedzy innymi, prowadząc odrębną ewidencję wyrobów zwolnionych jako podmiot zużywający.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

1. Czy do udokumentowania eksportu, to jest tankowania paliw lotniczych do samolotów wykonujących rejsy poza terytorium Unii Europejskiej, poza dokumentem celnym, jest wymagane spełnienie dodatkowych warunków? 2. Czy kapitan statku powietrznego jest osobą upoważnioną do podpisywania dokumentów dostawy? 3. Czy paliwa do statków powietrznych, tankowane bezpośrednio do samolotów należących do podmiotów zużywających innych niż podmiot, na który wystawiana jest faktura, mogą być zwolnione z podatku akcyzowego (tankowanie - podmiot zużywający spełniający warunki ustawy, faktura i płatność - podmiot pośredniczący)? 4. Czy dozwolona jest sprzedaż paliw, nabytych przez Spółkę jako podmiot pośredniczący z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy, podmiotom zużywającym nie spełniającym wszystkich warunków wymienionych w ustawie (przykładowo: podmiot zużywający, tankujący paliwo do baku samolotu, nie przedstawi dokumentu AKC-PR, lub dośle dokument noszący datę późniejszą niż data tankowania bądź nie oświadczy, że zużyje zatankowane paliwo do lotu innego niż rekreacyjny) z doliczeniem podatku akcyzowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy zgodnie z art. 32 ust. 1 i 3 ustawy akcyzowej Spółka jest uprawniona do korzystania ze zwolnienia od akcyzy w przypadku dostawy paliwa bezpośrednio ze zbiorników w magazynie Spółki działającej jako podmiot pośredniczący do podmiotu zużywającego (z uwzględnieniem pozostałych warunków stosowania zwolnienia) w sytuacji, gdy sprzedaż paliwa lotniczego odbywałaby się do pośrednika handlowego nie uczestniczącego w łańcuchu fizycznych dostaw paliwa?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu M ...

W ramach udzielonego zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, może on magazynować wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy przed ich przekazaniem do podmiotu zużywającego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

skład podatkowy i działalność prowadzona w charakterze podmiotu pośredniczącego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Czy w związku z ww. opisanym stanem faktycznym nasza firma jest podmiotem pośredniczącym oraz czy musimy składać wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności i zabezpieczenie akcyzowe oraz czy musimy składać jakiekolwiek inne dokumenty? W związku z wieloma niejasnościami chcielibyśmy dowiedzieć się czy nasi klienci, którzy kupują od nas butle muszą składać nam jakieś dokumenty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

korzystanie ze zwolnienia w przypadku dostawy paliwa żeglugowego na statki, którego nabywcami nie są prawni właściciele tych jednostek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Wnioskodawca zamierza wykorzystywać dokument dostawy do transakcji związanych z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem. Zatem, są to czynności, dla których nie jest możliwe wystawienie dokumentu dostawy przez podmiot pośredniczący.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Podmiot pośredniczący wystawia dokument dostawy jedynie w przypadku: - importu przez niego wyrobów zwolnionych oraz - dostarczania przez niego wyrobów zwolnionych do podmiotu zużywającego. W przypadku obrotu krajowego wyrobami akcyzowymi zwolnionymi od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie i przy spełnieniu określonych warunków, potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy może dokonać osoba upoważniona przez przyłożenie pieczęci statku i złożenie podpisu, np. kapitan statku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Ubytki wyrobów energetycznych objętych zwolnieniem od akcyzy i wymienionych w art. 32 ust. 1 ustawy, powstałe toku przewozu ze składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego lub zużywającego nie mieszczą się w dyspozycji art. 2 pkt 20 lit. a ustawy i nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Generowanie strony w 95 ms