Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyroby eksportowe

Czy w związku ze zmianą ustawy o podatku akcyzowym Wnioskodawca ma prawo do zwolnienia z podatku akcyzowego? Jeśli tak to jakie wymogi powinna spełniać?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy Spółka jest zobowiązana do deklarowania i zapłaty podatku akcyzowego z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą i mających za przedmiot glicerynę techniczną wskazaną w stanie faktycznym i przeznaczoną na cele tam wskazane?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 30 ms