Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: butla

Czy w opisanym stanie faktycznym sposób rozlewu węglowodorów gazowych w stanie skroplonym do zbiorników zamontowanych na wózkach widłowych będzie traktowany jako rozlew węglowodorów gazowych do butli gazowych w składzie podatkowym w rozumieniu § 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego i czy zbiorniki zamontowane w wózkach widłowych należy traktować jako butle gazowe w rozumieniu § 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 23, poz. 228 z 2009r)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieni ...

Stawka podatku - dzierżawa zbiorników kriogenicznych oraz butli ciśnieniowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

1.Czy transport podtlenku azotu medycznego będzie opodatkowany wg 7% stawki VAT właściwej dla dostawy podtlenku azotu medycznego?2,Czy dzierżawa butli, w których dostarczany jest podtlenek azotu medycznego będzie opodatkowana wg 7% stawki VAT?3.Czy pełnienie butli będących własnością klienta będzie opodatkowane wg 7% stawki VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 18 ms