Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prostytucja

W kontekście sprawy należy zwrócić uwagę na akcentowane w literaturze przedmiotu wątpliwości co do stosowania instytucji szacowania w postępowaniu dotyczącym opodatkowania dochodów nieujawnionych.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 25 października 2007 r., sygn. akt I SA/Bd 521/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Marioli N... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2007 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Podstawę prawną orzeczenia stanowił art. ...

Generowanie strony w 10 ms