Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: węglowodory gazowe

W ramach udzielonego zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, może on magazynować wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy przed ich przekazaniem do podmiotu zużywającego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Ubytki wyrobów energetycznych objętych zwolnieniem od akcyzy na podstawie przepisu art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy (tj. wyrobów klasyfikowanych do kodu CN 2711 12 11 do 2711 19 00), powstałe toku magazynowania lub przewozu nie mieszczą się w dyspozycji art. 2 pkt 20 lit. a ustawy i nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a, art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.), Minister Finansów z urzędu zmienia interpretację indywidualną z dnia 1 października 2009 r ...

Uznać należy, że zgodnie z regułą określoną w art. 89 ust. 2 ustawy, stawka akcyzy dla wymienionych węglowodorów przeznaczonych do produkcji dezodorantu służącego do rozpylania substancji zapachowych, wynosi 0 zł. Ponadto, Wnioskodawca w zakresie sprzedaży wymienionych wyrobów nie będzie miał także obowiązku składania deklaracji podatkowej i zapłaty podatku akcyzowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieni ...

stawka podatku dla węglowodorów gazowych o kodzie CN 2711 używanych do produkcji pianek poliuretanowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 8 ms