Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zezwolenie wyprowadzeniaCzy Spółka postępuje prawidłowo składając, jako podatnik, bez wezwania organu podatkowego, deklaracje podatkowe oraz obliczając i wpłacając akcyzę, w związku z czynnością wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebedących własnością Spółki, a stanowiących własność podmiotów trzecich, w sytuacji kiedy podmioty trzecie nie dysponują zezwoleniem wyprowadzenia, a zatem nie mogą być uznani za podatnika podatku akcyzowego w świetle ustawy o podatku akcyzowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Czy Spółka postępuje prawidłowo nie składając deklaracji podatkowej oraz nie obliczając i nie wpłacając akcyzy, w związku z czynnością wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędacych własnością Spółki, a stanowiących własność podmiotów trzecich, w sytuacji kiedy podmioty trzecie posiadają zezwolenie wyprowadzenia, a zatem są uznawane za podatnika podatku akcyzowego w świetle ustawy o podatku akcyzowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

stosowanie zabezpieczenia przez właściciela wyrobów akcyzowych dokonującego wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego prowadzonego przez podmiot trzeci

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 31 ms