Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podpis naczelnika urzędu skarbowego

Czy decyzje podpisane przez osoby upoważnione przez pełniącego obowiązki Naczelnika Urzędu Skarbowego są prawomocne.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 9 ms