Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa patronacka

Czy Spółce przysługuje prawo do zaliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację Projektu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

W którym momencie Spółka będzie uprawniona do rozliczenia jako swych kosztów uzyskania przychodu dla celów podatku CIT odsetek naliczonych od pożyczek zaciągniętych poprzednio od Spółki M, które następnie staną się przedmiotem „datio in solutum”? Czy będzie to moment podpisania umowy o świadczenie zamiast wypełnienia pomiędzy Spółką M oraz spółką holenderską, czy moment zapłacenia tych odsetek przez Spółkę na rzecz nowego wierzyciela tzn. spółki holenderskiej? (pytania oznaczone we wniosku Nr 1)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

możliwość zaliczenia na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów kwotę podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację Projektu pt. „(...)” realizowanego w ramach P.O. Kapitał Ludzki, w stosunku do których Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 21 ms