Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: źródło kogeneracyjne

opodatkowanie zużycia energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.) Minister Finansów z urzędu zmienia interpretację indywidualną z dnia 14 maja 2009 r. Nr IBPP3/443-180/09/ŁW wydaną prz ...

Czy w związku obowiązkiem prowadzenia ewidencji energii elektrycznej Spółka ma obowiązek w ewidencji ujmować również zakupioną od nabywcy końcowego energię, która podlegała wcześniej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu ...

Generowanie strony w 72 ms