Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ewidencja nieruchomości

Konkludując należy stwierdzić, iż dostawa przedmiotowej nieruchomości rolnej w części w jakiej przeznaczona jest - stosownie do zapisów studium zagospodarowania przestrzennego - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o średniej wysokości zabudowy wynoszącej 12m, nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług i jest opodatkowana 22% stawką podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT. Natomiast w części w jakiej stanowi teren zieleni urządzonej podlega zwolnieniu z podatku VAT stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imi ...

Opodatkowanie podatkiem VAT zbycia działek, które w 80% stanowią powierzchnię czynną biologicznie (las), a w 20% są terenem zabudowy mieszkaniowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 11 ms