Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: powództwo cywilne

zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej (odszkodowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...


Czy poniesione przez Spółkę koszty przeprowadzonego postępowania sądowego i egzekucyjnego w szczególności: opłaty sądowe, zastępstwa procesowego, obsługi prawnej, opłaty egzekucyjne, koszty komornicze i koszty procesu, itp. stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle art. 15 ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w im ...

Generowanie strony w 26 ms