Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: oszustwo podatkowe

1) Czy ciąży na Banku obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłaty organizacji SWIFT kwoty stanowiącej wynagrodzenie za licencję na oprogramowanie? 2) Czy ciąży na Banku obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłaty organizacji SWIFT kwot stanowiących wynagrodzenie za pozostałe elementy wynagrodzenia wyszczególnione w stanie faktycznym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 4 ms