Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ustawa o regulacji rynku cukru

Czy, różnice kursowe:-zrealizowane, a także niezrealizowane (z wyceny) powstające na rozrachunkach pomiędzy centralą i oddziałem są wyłączane z podstawy opodatkowania (dodatnie z przychodów, ujemne z kosztów uzyskania przychodów), -powstające na rachunkach bankowych z tytułu transakcji walutowych i wynikające z wyceny zgromadzonych środków Spółka ujmuje w podstawie opodatkowania jako przychody i koszty podatkowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 16 ms