Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obwieszczenie

Czy w związku z tym, że Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy przewidujący wsparcie produkcji biopaliw w miesiącu październiku 2009 roku, Spółka ma prawo do zastosowania ulgi w podatku dochodowym o której mowa w art. 19a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2008 i dokonanie tego poprzez skorygowanie deklaracji CIT-8? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

1. Czy Spółka ma prawo do dokonania odliczenia o którym mowa w art. 19a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od należnego podatku dochodowego za dany rok, w przypadku gdy minister właściwy do spraw gospodarki nie ogłosi w terminie do 31 marca wartości opałowej i średnich cen paliw? 2. Czy do obliczenia ulgi w podatku dochodowym w przypadku braku danych za rok poprzedni, podstawę stanowią ostatnie ogłoszone przez ministra gospodarki dane w zakresie wartości opałowej i średnich cen biokomponentów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Czy wnioskodawcy przysługuje zwrot części wydatków poniesionych na zakup deski teak – PKWiU 16.10.10.0 (faktura z dnia 29 grudnia 2009r.) oraz deski dąb – PKWiU 20.30.12-19.13 (faktura z dnia 30 lipca 2010r.)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 23 ms