Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: egzekucja świadczeń niepieniężnych

Przeniesienie prawa majątkowego na rzecz Wierzyciela (świadczenie usług), w trybie postępowania egzekucyjnego przez Komornika Sądowego – nie podlega opodatkowaniu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 162 ms