Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: warunki mieszkaniowe

Zbycie przez Wnioskodawczynię lokalu mieszkalnego otrzymanego w drodze darowizny przed upływem 5 lat, a następnie przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży na nabycie mieszkania o większym metrażu, w przypadku gdy nabycie to nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia lokalu, będzie spełniało przesłanki do zachowania ulgi z art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 28 ms