Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: niezapłacone składki ZUS

Zastosowania przepisów ustawy Ordynacji podatkowej do należności z tytułu składek zus określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych odsyła do przepisów ustawy Ordynacji podatkowej).

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Minister Finansów zmienia interpretację indywidualną z dnia 20 marca 2008 r. Nr ILPB2/415-416/07-2/ES wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w imieniu Ministra Finansów dla Pana Zbigniewa N. w ten sposób, iż stwierdza, że i ...

Generowanie strony w 23 ms