Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wolontariusz

Jakie są skutki podatkowe zakupu przez Fundację biletów lotniczych wolontariuszom będącym w podróży?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minis ...

Czy dla skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymania przez wolontariuszy kieszonkowego i comiesięcznego ryczałtu na wyżywienie, muszą oni przedstawić dokumenty finansowe, np. faktury VAT, rachunki, potwierdzające wydatkowanie otrzymanych na te cele środków?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...


Generowanie strony w 43 ms