Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wolontariat

Czy dla skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymania przez wolontariuszy kieszonkowego i comiesięcznego ryczałtu na wyżywienie, muszą oni przedstawić dokumenty finansowe, np. faktury VAT, rachunki, potwierdzające wydatkowanie otrzymanych na te cele środków?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 24 ms