Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wstrzymanie

Możliwość dokonania odpisów amortyzacyjnych i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów środków trwałych w stosunku do których zaprzestano użytkowania ale nie postawiono ich w stan likwidacji, nie dokonano ich zbycia lub nie stwierdzono ich niedoborów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 10 ms