Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obszary

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oraz w prawie własności budynków przyznanych na podstawie art.7 ust.1 Dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st.Warszawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 209 ms