Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: mechanika

1. Czy Wnioskodawca w ramach planowanej zdefiniowanej jak wyżej działalności gospodarczej będzie mógł świadczyć usługi na indywidualne zlecenie różnych podmiotów w zakresie wytwarzania metalowych elementów do maszyn produkcyjnych stanowiących ich park maszynowy? 2. Czy w ww. kontekście może rozliczać w ramach karty podatkowej wytwarzanie z własnego materiału na indywidualne zlecenie innych firm elementów maszyn produkcyjnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 3 ms