Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: causa

Czy spłacanie w przyszłości przez córkę wnioskodawcy przedmiotowego kredytu zaciągniętego na zakupienie przez nią mieszkania skutkować będzie jakimikolwiek konsekwencjami podatkowymi dla wnioskodawcy w podatku od spadków i darowizn?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minis ...

Generowanie strony w 7 ms