Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przedmiot opodatkowania

Przychody z innych źródeł

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 07.05.2003 r. skierowane do Ministerstwa Finansów w Warszawie i przekazane zgodnie z właściwością miejscową do załatwienia przez tut. Urząd w sprawie opodatkowania alimentów otrzymanych od męża, informuj ...

Przedmiot opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.03.2003 r., Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów, odpłatne świadczenie usług na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz eksport, import towarów i usług wymienionych w tym przepisi ...

Zwolnienia przedmiotowe

Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 11.07.2003 r., dotyczące opodatkowania podatkiem VAT transakcji kupna-sprzedaży przez rolników ryczałtowych, wyjaśnia: Rolnik ryczałtowy korzysta przy sprzedaży swoich produktów rolnych ze zwo ...

Przedmiot opodatkowania

Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 07.08.2003 r.(wpływ do urzędu 11.08.2003 r.), dotyczące opodatkowania kaucji podatkiem VAT, wyjaśnia: Kaucja jest to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania, umowy stanowi ...

Przedmiot opodatkowania

Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie znak Fn.III. 3324/18/2003 z dnia 25.07.2003 r. (wpływ do urzędu 28.07.2003 r.), dotyczące opodatkowania przekazania przez Gminę projektu budowlanego, wyjaśnia: Gotowy projekt budowlany jest towarem, któr ...

Czy opłata ewidencyjna za wpisanie do dowodu rejestracyjnego, przez uprawnionego diagnostę, po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania, kolejnego terminu badania technicznego pojazdu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu w odpowiedzi na zapytanie z dnia 8 stycznia 2004 r. (data wpływu), informuje: Opłaty ewidencyjne od badania technicznego pojazdu nie są usługami w rozumieniu art. 4 pkt. 2 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o pod ...

Proszę o podanie stawki VAT na wyrób PKWiU 36.30.16-50.10 “Gwizdki i inne instrumenty sygnalizacyjne”.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 07.01.2004 r. w sprawie stawki VAT na wyrób “Gwizdki i inne instrumenty sygnalizacyjne” o symbolu PKWiU 36.30.16-50.10, po sprawdzeniu, że spełnione zostały warunki określone w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - informuje, że ww. wyroby jako wymienione ...

Od jakiej wartości jestem obowiązany obliczyć i zapłacić podatek VAT od sprzedaży samochodu ciężarowego, będącego środkiem trwałym? Dnia 14.10.2002r. zakupiłem samochód ciężarowy na fakturę VAT. Przysługiwało mi wtedy prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od części wartości samochodu, z którego to prawa nie skorzystałem, pozostała część wartości samochodu była zwolniona z podatku VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2004r. informuje: Sprzedaż samochodu ciężarowego stosownie do art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) ...

Czy ujęte w ugodzie zadośćuczynienie, podlegające wypłacie na rzecz poszkodowanego - osoby fizycznej, w konkretnie ustalonej kwocie podlega opodatkowianiu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 lit. g ustawy?

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 21 listopada 2003r. uzupełnione pismem w dniu 18 grudnia 2003 r., przejęte do rozpatrzenia przez Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi, dotyczące zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wypłaconego na mocy ugody odszkodowania i zadośćuczynienia, Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia ...

- w sprawie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z Niemiec.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (jednolity tekst Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004 r. (wpływ do tut. urzędu 04.02.2004 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym i podatkiem VAT przychodów uzyskiwanych z Niemiec wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 3 ust. ...

Generowanie strony w 6 ms