Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawo dewizowe

Stawki podatku

W nawiązaniu do pisma tut. Urzędu Nr OG-005/73/03/PP1/26/03 z dnia 23.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach prostuje jego treść w zakresie stawki podatku VAT dla usługi księgowej dla firmy duńskiej posiadającej przedstawicielstwo w Polsce w związku z nowym brzmieniem ustawy z dnia 27.07.2002. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.). W powyższym piśmie stwierdzono, że świadczenie usłu ...

Czy w działalności gospodarczej zgodne z prawem są rozliczenia gotówką w funtach brytyjskich do wysokości równowartości 10.000 EURO z kontrachentem zagranicznym?

Pismo niniejsze jest informacją o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, o której stanowi art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami). W dniu 12 grudnia 2003 r. Spółka zwróciła się pismem do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie uzupełnionym w dniu 6 stycznia 2004 r. o udzielenie pisemnej infor ...

Jak zakwalifikować pod względem podatku od towarów i usług czynność sprzedaży waluty obcej zawartą między wnoszącym zapytanie a osobą fizyczną (konsumentem)?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie Spółki udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że zamierza sprzedać na rzecz osoby fizycznej, ...

Czy zgodnie z przepisami za zakupiony towar można płacić walutą zakupioną w kantorze?

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.) należy zauważyć, że wśród zakazów i reglamentacji czynności dewizowych, brak jest zapisów ograniczających dostęp do transakcji zawieranych w kantorach. Jedynym zapisem ograniczającym swobodę takich transakcji jest art. 15 ust. 1 tej ustawy (wprowadzony na mocy art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca ...

- czy w przypadku kupna waluty obcej w kantorze ustala sie różnice kursowe?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej: - regulowania p ...

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, różnice kursowe w części dotyczącej podatku VAT (dodatnie / ujemne) stanowią różnice kursowe w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 27 ms