Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pusta faktura

Przepis art. 5 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ma zastosowanie wyłącznie do odpłatnego przekazywania towarów oraz świadczenia usług między zakładami (oddziałami) osoby prawnej samodzielnie sporządzającymi bilans. Przepis ten nie ma natomiast zastosowania do sytuacji faktycznych, w których osoba prawna przekazuje odpłatnie towary oraz świadczy usługi jednostce organizacyjnej stanowiącej zakład tej osoby prawnej samodzielnie sporządzający bilans.

Inspektor Kontroli Skarbowej decyzją z dnia 31 marca 2000 r., nr (...), określił Dziewiarskiej Spółdzielni Inwalidów "D." Zakładowi Pracy Chronionej w K. zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za miesiące kwiecień - grudzień 1998 r., zaległości podatkowe za wyżej wymieniony okres oraz odsetki za zwłokę od tych zaległości. Izba Skarbowa w Łodzi, decyzją z dnia 5 lipca 2000 r., nr (...) ...

Czy można rozliczyć fakturę VAT o wartości zerowej?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę w piśmie z dnia 12.07.2004r. wynika, iż podatniczka jest dystrybutorem firmy holenderskiej na obszar Polski. W ramach stałej współpracy z firmą holenderską Strona otrzymała produkty przeznaczone na cele reklamowe. Dokonana czynność przekazania tych towarów została udokumentowana przez stronę holenderską fakturą o wartości zerowej. Zdaniem wnioskoda ...

Czy można dokonać korekty sprzedaży o nie przyjętą i nie zapłaconą fakturę VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 , § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko sp. z o.o. - przedstawione we wniosku z dnia 21.09.2005r., który wpłynął w dniu 22.09.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidual ...

Czy można anulować błędnie wystawione faktury?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona 26 stycznia 2005r. wystawiła oraz przesłała kontrahentowi faktury VAT za usługi telekomunikacyjne. Podatek należny wynikający z w/w faktur Spółka odpr ...

Czy do faktur korygujących wystawionych w związku z postanowieniem Naczelnika tut. Urzędu ma zastosowanie art. 108 ust. 1, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Stronywniesionego w dniu 30 sierpnia 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwi ...

Obowiązek podatkowy z tytułu wpłaconych zaliczek oraz rozliczenia końcowego transakcji w przypadku gdy faktura końcowa wystawiona została przed dokonaniem odbioru technicznego maszyny dla podatnika nabywającego towar wraz z montażem od dostwy z innego kraju wspólnoty.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

rozliczenie faktur VAT niedokumentujących rzeczywistych transakcji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Obniżenie podatku należnego w związku z wystawieniem faktury korygującej i anulowaniem faktur VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Zakres zastosowania normy wynikającej z art. 108 ustawy o VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu M ...

Prawo do skorygowania podatku należnego, wynikającego z niesłusznie wystawionej faktury VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 63 ms