Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż produktów rolnych

Zwolnienia przedmiotowe

Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 11.07.2003 r., dotyczące opodatkowania podatkiem VAT transakcji kupna-sprzedaży przez rolników ryczałtowych, wyjaśnia: Rolnik ryczałtowy korzysta przy sprzedaży swoich produktów rolnych ze zwo ...

Stawki podatku

W nawiązaniu do pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu z dnia 23.10.2003 r. (znak: U.S.V-443/33/03) odpowiadającego na zapytanie z dnia 1.10.2003 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stwierdza, iż zgodnie z art. 33b ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od tow ...

Czy będę opłacał podatki z tytułu sprzedaży miodu rozlanego w słoiki z własnej pasieki. Miód chce sprzedawać mój siostrzeniec na bazarze bez wynagrodzenia.

Zgodnie z przepisem art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemne zapytanie podatnika jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowa ...

W jakich okolicznościach powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT przy dokonywaniu sprzedaży produktów rolnych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.11.2003 r. o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. określenia warunków, w których powstaje obowiązek uiszczenia podatku VAT przy dokonywaniu sprzedaży produktów rolnych, stosownie do art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów in ...

Czy podatnik prowadzący księgi rachunkowe i sprzedający produkty rolne jest wyłączony ze zwolnienia z podatku VAT.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2004 r. złożone w dniu 6 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji dot. wyłączenia ze zwolnienia od podatku VAT sprzedaży produktów rolnych dokonywanej przez podatnika prowadzącego księgi rachunkowe – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze ...

Czy w rozliczeniu podatkowym za 2003 rok mam uwzględnić dochód uzyskany ze sprzedaży byka?

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) stanowi, iż przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Działalność rolniczą zdefiniowano w art. 2 ust. 2 ww. ustawy jako działalność polegającą na wytwarzaniu produktów roślinnych l ...

Czy wosk pszczeli wyłączony jest z produktów rolnych? Jaką stawkę podatku od towarów i usług stosować przy skupie wosku pszczelego od rolników ryczałtowych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.05.2004 r. w sprawie zastosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług przy dostawie wosku pszczelego o symbolu PKWiU 01.25.25-00.10, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są: śruta sojowa (PKWiU 15.41.31-30.10), śruta rzepakowa (PKWiU 15.41.31-70) oraz śruta słonecznikowa (PKWiU 15.41.31-50)?

W świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ oraz załącznika nr 3 "Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 %" tut. organ podatkowy informuje, że śruta sojowa o symbolu PKWiU 15.41.31-30.10, śruta rzepakowa o symbolu PKWiU 15.41.31-70 oraz śruta słonecznikowa o symbolu PKWiU 15.41.31-50 mieszczące się w grupowaniu Polskiej ...

Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód osiągnięty ze sprzedaży kwiatów, drzewek iglastych oraz owoców z drzew i krzewów pochodzących z upraw prowadzonych we własnym ogrodzie?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. W myśl art. 2 ust. 2 ww. ustawy działalnością rolniczą jest mi.in. działalność polegająca na wytworzeniu produktów rośl ...

Czy przychód ze sprzedaży kamieni zbieranych przez rolników na ich polach podlega opodatkowaniu?

Wobec nie przedstawienia w sposób wyczerpujący stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie, a z rozmowy telefonicznej z dnia 26.05.2004 r. wynika, iż pytanie dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. opodatkowania przychodów ze sprzedaży kamieni zbieranych przez rolników na ich polach, stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. ...

Generowanie strony w 12 ms