Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: charakter działalności gospodarczej

Stawki ryczałtu

Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 23.07.2003 r. (data wpływu - 31.07.2003 r.) uprzejmie informuje, że poruszone zagadnienie regulują przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Z przepisów art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. wynika, ...

Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia wydanego w 2000 r. i korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie działalności objętej zezwoleniem do wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych. Czy sprzedaż akcesoriów pomocniczych: wkręty, farbki, elementy metalowe dachów, których spółka nie produkuje wchodzi w zakres działalności pomocniczej niezbędnej do realizacji zakresu działalności określonego w zezwoleniu i w związku z tym korzysta ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 2.12.2003 r. (do tut. Urzędu wpłynęło w dniu 12.12.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 22.01.2004 r. (wpłynęło w dniu 26.01.2004 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu wy ...

Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia wydanego w 2000 r. i korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie działalności objętej zezwoleniem do wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych. Czy sprzedaż materiałów zakupionych przez spółkę i niewykorzystanych we własnej produkcji wchodzi w zakres działalności pomocniczej niezbędnej do realizacji zakresu działalności określonego w zezwoleniu ?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 2.12.2003 r. (do tut. Urzędu wpłynęło w dniu 12.12.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 22.01.2004 r. (wpłynęło w dniu 26.01.2004 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu wy ...

Czy moge odliczyc od dochodu za 2003 r. - jako darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą - wpłatę dokonaną na konto schroniska dla zwierząt?

W związku ze złożonym przez Pana zapytaniem dot. darowizny na rzecz schroniska dla zwierząt, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b i ust. 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. ...

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług iluzjonistycznych opodatkowaną w formie karty podatkowej. W roku 2004 zamierzam występować na terenie krajów Unii Europejskiej i spodziewam się otrzymywać tam wynagrodzenie. W związku z tym mam pytanie: Czy przychód z wykonywania tej usługi pozbawi mnie prawa do korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej ? W jaki sposób podpisywać mam umowy z partnerami, aby nie utracić warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 15.01.2004 r. i 19.01.2004 r. zapytaniem w sprawie - sposobu opodatkowania przychodów zagranicznych uzyskiwanych w 2004 r. przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej oraz sposobu zawierania umów z partnerami Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty korzystając z uprawnień nadanych przez art. 14a ...

Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zarządzania apteką może w 2000 r. korzystać z opodatkowania podatkiem dochodowym wg stawki liniowej 19 %?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, na pisemne zapytanie z dnia 9.01.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przestawił stan faktyczny, z którego wyni ...

Czy osoba zatrudniona na etacie głównej księgowej może w 2004 r. stosować 19-procentową stawkę podatku dochodowego z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie handlu materiałami budowlanymi?

Odpowiadając na pismo z dnia 26.11.2003 r. i z dnia 19.12.2003 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej stosowania 19-procentowej stawki liniowego podatku dochodowego od dochodów osiąganych z prowadzonej działalności gospodarczej w 2004 r., zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli inf ...

Podatnik rozszerzył w 2004 r. działalność gospodarczą o sprzedaż wysyłkową. Czy wystąpił obowiązek podatkowy ewidencjonowania przedmiotowej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.02.2004r. o zakres stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu, działając na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że : Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.), ...

Czy dochody z najmu mogę opodatkować podatkiem zryczałtowanym, jeżeli jednocześnie uzyskuję dochody z działalności gospodarczej?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 8.12.2003 r. w sprawie opodatkowania w 2004 r. przychodów z tytułu umowy podnajmu oraz działalności usługowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Problem przedstawiony w zapytaniu reguluje ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtow ...

Przedmiotem zapytania jest możliwość skorzystania z 19% liniowej stawki podatku od dochodów z działalności gospodarczej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 07.01.2004 r. i uzupełnienie do tego pisma z dnia 19.01.2004 r. wyjaśnia. Przedmiotem zapytania jest możliwość skorzystania z 19% liniowej stawki podatku od dochodów z działalności gospodarczej. Stosownie do ...

Generowanie strony w 5 ms