Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadectwo homologacji

Wyłączenie zwrotów i obniżek

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 23.09.2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, iż zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dn. 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: samochodów osobowych oraz innych samochod ...

uzupełnić

Działając w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem podatnika z dnia 17.01.2004 r., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wyjaśnia: W myśl art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnik ma prawo obniżenia k ...

Zwracam się z prośbą o przedstawienie stanowiska Urzędu w następującej sprawie:zamierzam nabyć na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej używany samochód ciężarowy marki Citroen Jumper (rok produkcji 1998) o ładowności 1138 kg z trwale wydzieloną przestrzenią ładunkową. Samochód został sprowadzony do Polski zza granicy i nie posiada świadectwa homologacji. Pismo ministra finansów z dnia 08-02-2001 pozwala na odliczenie podatku VAT od nabytych samochodów nie posiadających takiego świadectwa pod warunkiem, że są one bezspornie ciężarowe. Czy mogę odliczyć podatek VAT zapłacony przy zakupie przedstawionego wyżej samochodu? Moim zdaniem tak, ponieważ jego wielkość, konstrukcja (typ: furgon, a także trwale oddzielona przestrzeń ładunkowa) oraz ładowność (powyżej tony) świadczą, że jest on ewidentnie samochodem ciężarowym. Wiem, że Urzędy Skarbowe akceptują w/w pismo ministra finansów oraz wydają opinie korzystne dla podatników. Dlatego bardzo proszę o odpowiedź w tym konkretnym przypadku. Załączam fotografię oraz kserokopie: dowodu rejestracyjnego i faktury dokumentującej zakup przez aktualnego właściciela.

Na podstawie art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137,poz.926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 08.01.2004r., w którym zwraca się Pani o udzielenie informacji dotyczącej odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia samochodu marki Citroen JUMPER o ładowności 1 138 kg sprowadzonego z zagranicy ,na który nie posiada Pani świadectwa homologacji informuję ,że w przeds ...

Czy mogę odliczyć podatek VAT zapłacony przy zakupie używanego samochodu ciężarowego sprowadzonego z zagranicy (sprowadzony i zarejestrowany jako ciężarowy, dopuszczony do ruchu), w którym dokonano modernizacji nadwozia, która nie spowodowała zmiany rodzaju pojazdu?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.01.2004 r., który wpłynął do tutejszego organu w dniu 21.01.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Stosownie do treści art. 19 ustawy z dnia 8.0 ...

1. Czy prowadząc działalność gospodarczą na własny koszt ale w imieniu zlecającego ma prawo koszty eksploatacji użyczonego samochodu ciężarowego, posiadającego wyciąg ze świadectwa homologacji rozliczać w podatku od towarów i usług.2. Dotyczy sposobu rozliczenia kosztów eksploatacji nieodpłatnie użyczonego samochodu oraz ustalania przychodu z działalności gospodarczej w sytuacji nieodpłatnego użyczenia samochodu.

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek Podatnika z dnia 18 listopada 2003r. (wpływ do tut. Urzędu 20 listopada 2003r.) uzupełniony pismem z dnia 5 grudnia 2003r. oraz z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia co ...

Wyłączenie zwrotów i obniżek

W odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie znak: 4/FA/2004 z dnia 16.01.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że zgodnie z, art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o poda ...

Czy istnieje możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie samochodu ciężarowego IVECO nie posiadającego homologacji producenta ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie działając na podstawie art. 14 §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiada na pismo z dnia 30.10.2003 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie samochodu ciężarowego IVECO nie posiadającego homologacji producent ...

Czy spółka zachowuje prawo do zaliczenia wydatków dotyczących amortyzacji i ubezpieczenia samochodu jako ciężarowego do kosztów uzyskania przychodów za okres przed unieważnieniem dotychczasowego dowodu rejestracyjnego (z którego wynika, że samochód zarejestrowano jako ciężarowy) oraz czy po unieważnieniu dowodu rejestracyjnego i odmówieniu rejestracji pojazdu jako samochodu ciężarowego istnieje konieczność dokonania zmian w zasadach zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów amortyzacji i wydatków na ubezpieczenie samochodu.

Regulacje dotyczące kwestii obliczania odpisów amortyzacyjnych wg stanu prawnego obowiązującego w 2000 r. określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.01.1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U z 1997 r. Nr 6, poz. 35 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, natomiast od 01.01.2001 r.- przepisy ustawy z dnia 26.07.1991 r. o pod ...

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z dokumentu stwierdzającego nabycie używanego samochodu ciężarowego, który od momentu opuszczenia fabryki był i jest samochodem ciężarowym, ale nie posiada wyciągu ze śwadectwa homologacji?

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się tylko do nabywanych przez podatnika samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg, z wyjątkiem przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na p ...

Jak należy określić dopuszczalną ładowność samochodu w kontekście ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.05.2004 r. w sprawie sposobu określania dopuszczalnej ładowności samochodu, w kontekście ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), uprzejmie informuje: jak wy ...

Generowanie strony w 74 ms