Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyroby piekarskie

Jaką stawkę VAT należy stosować przy sprzedaży wyrobów ciastkarskich o dłuższym okresie przydatności do spożycia PKWiU 15.82.12-55.29, SWW 2422.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 27.10.2003 r. (uzupełnione pismem z dnia 07.11.2003 r.) w sprawie przyporządkowania stawki VAT dla wyrobów ciastkarskich, po sprawdzeniu, że spełnione zostały warunki określone w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia , co następuje. Podstawą udzielenia ...

Stawka podatku VAT dla mieszanek wieloskładnikowych do wytwarzania wyrobów piekarskich (PKWiU 15.61.24-00.90)

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 23.09.2003 r. uprzejmie informuje: Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) stawka p ...

Czy podatnik może opodatkować stawką 7% pieczywo foliowane po 1.05.2004r.?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.04.2004r. (otrzymano dnia 22.04.2004r.), zawierające żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, a mianowicie stawki podatku VAT po 1.05.2004r. na pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonym terminie do spożycia, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie, działając w oparciu o przepis art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia ...

Jaka jest stawka podatku VAT na pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 05.05.2004 r. dotyczące „zastosowania stawki podatku VAT w przypadku sprzedaży wyrobów ciastkarskich z terminem przydatności do 30 dni", Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje że, Przepis art. 41 ust. 2 ustawy z d ...

Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy wyrobów ciastkarskich.

Na podstawie art. l4a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.), właściwy organ podatkowy pierwszej instancji, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta, jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola po ...

w sprawie opodatkowania podatkiem VAT wg.stawki 7 % sprzedaży wyrobów cukierniczych :kwartetki, ciasteczka owsiane, paluchy z cukrem, paluszki piernikowe lukrowane, piernik TAFLO sklasyfikowane PKWiU 15.81.12.

W przedmiotowym zapytaniu podatnik przedstawił stan faktyczny i swoje stanowisko w sprawie a mianowicie:Zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego produkowane przez podatnika wyroby kwartetki, ciasteczka owsiane, paluchy z cukrem, paluszki piernikowe lukrowane, piernik TAFLO zostały sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 15.81.12. – 00.00 „Pieczywo i wyroby ciastkarskie świeże”Zdaniem podatnika,w/w wyroby ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, jaką stawką podatku Vat należy opodatkować dostawę towarów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 15.82.13-90.00.Zdaniem Pytającego stosowana przez niego, w oparciu o załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia, 7% stawka Vat jest stawką właściwą.

Stan faktyczny: Firma piekarnicza produkująca głównie chleb i pieczywo wytwarza przy użyciu tych samych surowców i technologii paluszki zaklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi do grupowania PKWiU 15.82.13-90.00, tj. „wyroby piekarskie, niezawierające dodatku środka słodzącego, pozostałe”. Od dnia obowiązywania ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Podatnik przy dost ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowana jest dostawa wyrobów piekarskich?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 25.05.2004 r. dotyczące "zastosowania stawki podatku VAT w przypadku sprzedaży wyrobów ciastkarskich", Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje że, przepis art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od tow ...

Stawki

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8/2005, poz. 60), art. 41 ust. 2 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami), § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych prze ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkować wyroby świeże sklasyfikowane w PKWiU 15.81.12-00.13 i 15.81.12-00.15?

POSTANOWIENIENa podstawie:� art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 10.05.2005r. (uzupełnionym w dniach 11.05.2005r. i 18.05.2005r.) przez ........., dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku ...

Generowanie strony w 28 ms