Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż premiowa

Sprzedaż premiowa w postaci bonów na usługi gastronomiczne a koszty uzyskania przychodów.

Planuje Pan uruchomić, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży paliw, sprzedaż premiową dla klientów, którzy dokonają zakupów w większych ilościach. Premią będą bony uprawniajace do skorzystania z usług gastronomicznych na określoną tym bonem wartość. Dla potwierdzenia wydania nagrody – bonu wydawany będzie dokument z określoną ilością zakupionego przez klienta pali ...

Czy przekazanie w ramach organizowanej przez Spółkę sprzedaży premiowej - na zasadach określonych w regulaminie towarów - po cenie promocyjnej, stanowi koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Odpowiadając na pismo z dnia 14 stycznia 2004r. w sprawie sprzedaży premiowej Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, działając na podstawie przepisów art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) informuje: Stosownie do przepisów a ...

Podatnik prosi o udzielenie informacji, czy wydatki związane z działaniami promocyjnymi, polegającymi na nieodpłatnym przekazywaniu produktów klientom sklepów detalicznych w zależności od zrealizowanej wielkości zakupów (zgodnie z regulaminem) stanowią w całości koszty uzyskania przychodów, czy podlegają ograniczeniom z art. 16 ust. 1 pkt 28 updop.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.12.2003 r. (wpłynęło do tut. Urzędu 28.01.2004.) o wydanie informacji zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatk ...

Czy wydanie własnych wyrobów lub drobnych upominków klientowi w związku z zakupem określonej ilości wyrobów Spółki może być w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jako wydatek na promocję a nie na reklamę?

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.02.2004 r. (wpływ do Urzędu 25.02.2004 r.) bez znaku w sprawie udzielenia pisemnej informacji w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości nieodpłatnego egzemplarza produktu premiowego Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że podziela stano ...


Pytanie dotyczy Ustalenia płatnika właściwego do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaconych nagród związanych ze sprzedażą premiową lub wygranych konkursach i grach. Czy płatnikiem będzie oddział mający status oddziałów samobilansujących się i działający jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do dochodów z pracy, czy Spółka jako osoba prawna ?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami /, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedstawionej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest jednostką składającą się z wielu j ...

Czy wydatki związane z zakupem, magazynowaniem, pakowaniem i wydawaniem nagród w ramach sprzedaży premiowej stanowią koszt uzyskania przychodów Spółki, która na zlecenie organizuje akcję sprzedaży premiowej?

Podatnik - agencja reklamowa, ma zamiar zorganizować dla swojego kontrahenta, firmy dystrybucyjnej (Dystrybutora), akcję sprzedaży premiowej, polegającej na całościowej obsłudze powyższej akcji sprzedaży. Jednym z elementów tej akcji będzie zakup, magazynowanie, pakowanie oraz dystrybucja nagród dla sklepów detalicznych. Nagrody o różnej wartości, w związku z wykonaniem określonej wielkości zakupó ...


Pytanie Banku dotyczy uznania opisanego działania jak sprzedaży premiowej oraz zastosowania do udzielonej bonifikaty odsetek zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./.

W związku z wystąpieniem z dnia 18 maja 2004r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uprzejmie informuje, iż odpowiedź Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielona pismem z dnia 17 czerwca 2004r. NR IMUS-1471/DPF/415/60/2004/PP jest nieprawidłowa. W związku z tym, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 si ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem w jaki sposób należy ewidencjonować wydanie bonów klientom.Podatnik zamierza na zakończenie każdego miesiąca wystawiać fakturę wewnętrzną na zbiorczą kwotę wydanych bonów w danym miesiącu.

Podatnik prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w sprzedaży imprez turystycznych. Poza tradycyjną formą sprzedaży (biuro sprzedaży) Podatnik planuje uruchomić sprzedaż przez stronę internetową (klient wybiera oferty na stronie internetowej, natomiast podpisanie umowy przebiega w sposób tradycyjny). Sprzedaż premiowa dotyczyłaby wyłącznie sprzedaży przez internet. Celem sprzedaży premiowej je ...

Generowanie strony w 18 ms