Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: mechanika precyzyjna

Czy wykonywanie usługi polegającej na zamówieniu i zakupie u producenta taksometru, zaprogramowaniu i dostosowaniu go w taksówce, montażu, zgłoszeniu go do legalizacji i fiskalizacji – może być opodatkowane w formie karty podatkowej jako usługa mieszcząca się w charakterystyce działalności w zakresie mechaniki precyzyjnej?

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zmianami) zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą opłacać podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy ...

Generowanie strony w 3 ms