Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwierzęta


- czy zakup koni podlega obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, w celu uzupełnienia interpretacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 7.11.2003 r. Nr US.V/436-12/03, skierowanej do Pani Małgorzaty N., w sprawie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, stwierdza co następuje. Na mocy art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 9 września 2000 r.,o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 poz ...

Czy moge odliczyc od dochodu za 2003 r. - jako darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą - wpłatę dokonaną na konto schroniska dla zwierząt?

W związku ze złożonym przez Pana zapytaniem dot. darowizny na rzecz schroniska dla zwierząt, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b i ust. 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są: jaja strusie, mięso i wyroby z mięsa strusiego, odzież wykonana ze skór strusich, galanteria wykonana ze skór strusich, obuwie wykonane ze skór strusich i skóra strusia?

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004r., uzupełnione w dniu 03.03.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: jaja strusie – sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi w grupowaniu PKWiU 01.24.20-00.90 – „jaja w skorupkach, pozostałe” wymieniono w poz. 8 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, ...

Wysokość stawki podatkowej VAT stosowanej do opodatkowania sprzedaży karmy dla zwierząt domowych - gryzoni zakwalifikowanych do grupowania PKWiU 15.72.10-00.90

Działając w oparciu o art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 2004. 03. 24 w sprawie udzielenia informacji na temat wysokości stawki podatkowej VAT stosowanej do opodatkowania sprzedaży karmy dla zwierząt domowych – gryzoni zakwalifikowanych do grupowania PKWiU 15.72.10-00.90 ...

Czy zakup karmy dla części składowej infrastruktury w postaci inwentarza żywego tj. krzyżówek dzika ze świnią domową oraz krzyżówek dzikiej kaczki z kaczką domową jest kosztem uzyskania przychodu, przy działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie towarowego transportu drogowego pojazdami specjalizowanymi oraz obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zmian.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 cytowanej ustawy. Art. 23 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanow ...

Opodatkowanie dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej.

W odpowiedzi na zapytanie Podatnika z dnia 07.06.2004 r. L.dz. H.I.75/04, uzupełnione pismem z dnia 22.06.2004 r. L.dz. H.I.-81/04 w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście uprz ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do sprzedaży oleju sojowego surowego z genetycznie modyfikowanych ziaren soi (PKWiU 15.41.12-10.20), który następnie jest przeznaczony do spożycia przez zwierzęta w kontekście § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.)?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie udziela informacjio zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzed ...


Jaką stawkę podatku VAT należy stosować przy dostawie następujących robaków: rosówka - organizm pozyskiwany z ziemi, ochotka - organizm pozyskiwany z rzek i stawów ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 14.07.2004 r. (data wpływu – 19.07.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 02.08.2004 r. (data wpływu – 05.08.2004 r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów usług, ...

Generowanie strony w 6 ms