Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: eksport towarów


Podstawa opodatkowania

W związku z pismem nr L.dz. S.K./35/E/2003 z dnia 20.01.2003 roku w sprawie podstawy opodatkowania czynności wynikających z umowy komisu Urząd Skarbowy w Pińczowie, na mocy art. 14 a ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług ora ...

(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy)

Na podstawie art. 14 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z Państwa zapytaniem z dnia 10.02.2003 roku w sprawie opodatkowania sprzedaży towarów za granicę ze składu celnego Urząd Skarbowy w Skarżysku Kamiennej przedstawia swoje stanowisko w niniejszej sprawie: Sprzedaż towarów w polskim obszarze celnym jest sprzedażą na terytorium ...

Czy podlega opodatkowaniu VAT sprzedaż towarów poza terytorium RP ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.), w związku z pismem złożonym w dniu 20.01.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje, że zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towaró ...

Kiedy powstaje przychód należny z tytułu sprzedaży wyrobów na eksport, prowadzonej przy wykorzystaniu zagranicznych składów konsygnacyjnych?

W związku z wnioskiem Strony z dnia 25.03.2003 r., uzupełnionym pismem z dnia 01.04.2003 r., złożonym w nawiązaniu do odpowiedzi Urzędu Skarbowego w Olkuszu z dnia 05.03.2003 r. Nr US PDP-II/423-02/10/AZ/03 w sprawie rozpoznania momentu powstania przychodu należnego z tytułu sprzedaży wyrobów na eksport, prowadzonej przy wykorzystaniu zagranicznych składów konsygnacyjnych, Izba Skarbowa w Krakowie ...

Pytanie podatnika dotyczy sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów roku 2003 w związku ze zmianą z dniem 1 stycznia 2004 roku momentu powstania przychodów z tytułu eksportu towarów.

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 05.02.2004 r. (uzupełnione w dniu 19.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów roku 2003 w związku ze zmianą z dniem 1 stycznia 2004 roku momentu powstania przychodów z tytułu eksportu towarów, Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbow ...

- czy sprzedaż eksportowa zakupionych od urzędu celnego papierosów jest objęta zwrotem podatku VAT oraz podatku akcyzowego, a jeżeli tak to na jakich warunkach i w jakim terminie, a także w jakiej wysokości?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 09.02.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 26.02.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Wnioskiem z dnia 09.02.2004 r. Sp. z o.o. zwróciła się do tutejsz ...

Czy podatnik wykonujący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży samochodów osobowych (na eksport) może odliczyć podatek naliczony przy ich nabyciu jeżeli przed sprzedażą samochody te zostaną zarejestrowane na terytorium RP na jego imię ?

Stosownie do postanowień przepisu art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnikom dokonującym sprzedaży towarów opodatkowanych w całości lub w części, stawką niższą niż określona w art. 18 ust. 1, przysługuje prawo do zwrotu z urzędu skarbowego różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem u ...

Jednostka prosi o wskazanie, do którego m-ca: grudnia 2003r. czy stycznia 2004r. ma zaliczyć przychód z tytułu sprzedaży towarów na eksport, w związku z uchyleniem z dn. 1 stycznia 2004 r. przepisu art. 12 ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w sytuacji gdy towar przeznaczony na eksport, jednostka wysłała w grudniu 2003r. (fakture wystawiono także w grudniu 2003r.), a przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzonej SAD1A nastąpiło w styczniu 2004r. ?

W związku z pismem Spółki z dnia 03.02.2004 r. (wpływ do Urzędu 05.02.2004 r.) Nr 2F/17/2004, w którym jednostka zwraca się z prośbą o wskazanie, do którego miesiąca: grudnia 2003 r. czy stycznia 2004r. zaliczyć przychód z tyt. sprzedaży towarów na eksport, w związku z uchyleniem z dn. 01.01.2004 r. przepisu art. 12 ust 3b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 15.02.1992 r. (Dz. U. z 2000 ...

Zajmujemy sie marketingiem i reklamą produktów leczniczych i kosmetyków poprzez wyspecjalizowanych agentów w ramach umów agencyjnych podpisanych z firmami szwajcarskimi, które nie mają przedstawicielstw w Polsce. Wykonujemy więc usługi, które są eksportem i objęte są stawką 0% VAT. Prosimy o określenie należnej stawki podatku VAT za usługi marketingowe i reklamowe związane są ze sprzedażą towarów ?

W odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 22.01.2004r., uzupełnione w dniu 26.01.2004r. stanowiące zapytanie w przedmiocie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 4 pkt ...

Generowanie strony w 9 ms