Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: potrzeby

w sprawie ulgi podatkowej z tytułu wydatków na odpłatne kształcenie w szkole wyższej wnuka, który pozostaje na Pana utrzymaniu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 16.04.2003 r. udzielonej na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) uprzejmie informuje, że Ministerstwo Finansów zająło odmienne stanowisko w sprawie ulgi podatkowej z tytułu wydatków na odpłatne kształcenie w szkole wyższej wnuka, który pozostaje na Pana ...

Podatnik zapytuje czy przekazanie towarów na wewnętrzne potrzeby firmy mieści się w zakresie pojęcia reprezentacji i reklamy czy też zwykłych kosztów zużycia materiałów? Ponadto prosi o wyjaśnienie czy w przypadku zaliczenia powyższej czynności do kosztów reprezentacji i reklamy, należy ją traktować jak limitowaną czy nielimitowaną?Zdaniem Podatnika powyższa czynność przekazania towarów nie mieści się w zdefiniowanych pojęciach reklamy i reprezentacji, w związku z czym należy ją zaliczyć do kosztów zużycia towarów i materiałów.

Stan faktyczny: Podatnik zajmuje się importem donic i roślin, a następnie sprzedażą oraz wynajmem powyższych towarów na rynku polskim.Pytający zamierza przeznaczyć na wewnętrzne potrzeby firmy kilkanaście roślin wraz z donicami. Ocena prawna stanu faktycznego: W związku z brakiem definicji pojęcia „reklama” i „reprezentacja” w przepisach podatkowych przyjąć należy ich wykładnię językową, zgodn ...

Czy przychody otrzymane na podstawie postanowienia sądu o zabezpieczeniu potrzeb rodziny podczas trwania procesu o rozwód podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 16.02.2005 r., uzupełnionym w dniu 15.03.2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposo ...

Czy strona była zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego za rok 2004 od otrzymanych kwot z tytułu zaspokajania potrzeb rodziny? Czy kwota otrzymanego w 2005 roku zabezpieczenia przed ustaleniem alimentów podlega opodatkowaniu?

W dniu 22.02.2006 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Pani ... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie.Z opisanego przez wnioskodawczynię stanu faktycznego oraz dołączonych dokumentów wynika, że w dniu 25.03.2004 r. małżonkowie ... zawarli przed Sądem Rejonowym w Braniewie ugodę, na mocy której Pan ..... ...

Czy zakup kuchenki mikrofalowej jako wyposażenia pokoju socjalnego pracowników stanowi koszt uzyskania przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jt. Dz. U. z 2000 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze postanawia uznać za prawidłowe stanowisko wyrażone we wniosku z dnia 20.04.2006 r. dotyczące zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupionej kuchenki mikrofalowej stanowiącej wy ...

Czy są kosztem uzyskania przychodu wydatki za usługi świadczone przez odbiorcę towarów-sieć handlową zgodnie z umowami współpracy (1/ odbiorca zobowiązuje się do sprzedaży towarów Spółki za pośrednictwem katalogu i przez sklep internetowy, 2/ sprzedaż towarów Spółki jako towaru promocyjnego, 3/ umowy z supermarketem, zgodnie z którymi towar jest zamieszczany w gazetce, wystawiany do akcji promocyjnej, odpowiednio eksponowany, opatrzony informacją "dobra cena", usługi marketingowe i reklamowe w związku z otwarciem i przekształceniem sklepów, 4/ konsultacja handlowa w miejscu powstania nowej hali, urodzinowa karta okolicznościowa, korzystanie z centralnie wynegocjowanych stawek dla dostawców marketu za usługi spedytora, 5/ usługi promocyjne udostępnienia powierzchni do ekspozycji plakatów i innych materiałów, usługi reklamowe - gazety i ich dystrybucja, udostępnianiu analiz sprzedaży artykułów, opracowaniu projektu koncepcji dostosowania asortymentu do wymagań rynku, usługi zarządzania relacjami z klientem)? Ponadto w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy po min. 1 roku współpracy, odbiorcy przysługuje opłata końcowa. Spółka po zakończeniu akcji promocyjnej Odbiorcy zobowiązana jest przyjąć zwrot określonej ilości niesprzedanego w promocji towaru.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Wniosek dot. zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mi ...

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane w 1998r. od małżonka świadczenia pieniężne w kwocie 900 zł. miesięcznie, wypłacane w celu przyczynienia się do zaspokojenia potrzeb rodziny, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy alimenty zasądzone przez Sąd od męża są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych od 2004r. do nadal, biorąc pod uwagę, że alimenty przeznaczone są na zaspokojenie potrzeb rodziny zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy określona w ugodzie sądowej kwota 1000 zł przekazywana z emerytury męża na zaspokajanie potrzeb rodziny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Generowanie strony w 65 ms