Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wymiana (towarów)


Czy wymiany gwarancyjnej silnika w samochodzie należącym do Spółki dokonanej na terenie Niemiec przez podatnika podatku od wartości dodanej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Wniosek Spółki dotyczy wymiany gwarancyjnej silnika w samochodzie należącym do Spółki dokonanej na terenie Niemiec przez podatnika podatku od wartości dodanej. Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraj ...

(...)wniosek ZUHP (...) z prośbą o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów o podatku od towarów i usług, tj. opodatkowania podatkiem od towarów i usług: czynności wymiany ciągnika, dostawy ciągnika zwróconego przez nabywcę oraz prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu nowego ciągnika.

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim stawierdza, że stanowisko Zakładu (...) przedstawione we wniosku z dnia 03.01.2005 r. w przedmiocie: opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności związanych z reklamacją ciągnika rolniczego – nie jest prawidłowe. Dnia 03 ...

Czy wymiana ciągnika na skutek reklamacji podlega opłacie od czynności cywilno-prawnych?

Na podstawie art.14a §1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa / tekst jednolity z 2005 roku Dz.U.Nr 8, poz .60 / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim stwierdza, że stanowisko Zakładu Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego Sp.z o.o. (...) przedstawione we wniosku z dnia 03.01.2005 roku w sprawie wyłączenia spod opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wymiany ...Czy można wystawić fakturę korygującą do faktury pierwotnej Nr 728 nie na nabywcę samochodu, tj. firmę leasingową, lecz na podmiot, który w wyniku zawartej umowy z firmą leasingową stał się użytkownikiem tego samochodu.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.10.2006r., stwierdza, że gdy w ramach wymiany gwarancyjnej, zwrotu samochodu dokonuje firma, która nie była bezpośrednim nabywcą tego sa ...

Członkowie spółdzielni mieszkaniowej wymieniają na własny koszt stolarkę okienną, a następnie po dokananiu odbioru montażu wypłacany jest ekwiwalent pieniężny za jej wymianę, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wewnętrznych spółdzielni. Czy spółdzielnia po zakończeniu roku podatkowego powinna sporządzić PIT-8C ?.

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) stwierdzam, że stanowisko Spółdzielni zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest prawidłowe. U Z A S A D ...

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, czy wymianę zużytych elementów maszyn papierniczych należy jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w okresie, w którym przeprowadzono wymianę i uzyskano przychody ze sprzedaży produktów wytworzonych na urządzeniach po wymianie?

Wnoszący pytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynika, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji papieru. Z uwagi na stosowaną przez Spółkę technologię produkcji i rodzaj wykorzystywanych urządzeń produkcyjnych, zachodzi konieczność okresowej, względnie częstej (nawet co kilka miesięcy) wymiany niektórych elementów maszyn papierniczych, czasem o znacznej wartości. Koni ...

Agio w spółce G Sp. z o.o. powstałe w wyniku wymiany udziałów nie stanowi przychodu tej spółki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 61 ms