Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: samochód używany

CZY KWOTA OTRZYMANA PRZEZ PRACOWNIKA Z TYTUŁU UŻYWANIA POJAZDU SAMOCHODOWEGO DLA POTRZEB ZAKŁADU PRACY PODLEGA OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH w 2004r.?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 09.01.2004r. (uzupełnione w dniu 19.01.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Ustawa z dnia 12.11.2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003r. Nr 202, po ...

Czy mogę odliczyć podatek VAT zapłacony przy zakupie używanego samochodu ciężarowego sprowadzonego z zagranicy (sprowadzony i zarejestrowany jako ciężarowy, dopuszczony do ruchu), w którym dokonano modernizacji nadwozia, która nie spowodowała zmiany rodzaju pojazdu?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.01.2004 r., który wpłynął do tutejszego organu w dniu 21.01.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Stosownie do treści art. 19 ustawy z dnia 8.0 ...

Podstawa opodatkowania

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, na podstawie art. 14 a § 1 i art. 14 b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 27.10.2003 r. przez Panią Reginę S., zam. N., informuje, że zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych prze ...

Prawo do zwolnienia od podatku od towarów i usług odnoszące się do odsprzedaży używanych samochodów osobowych oraz innych samochodów o ładowności do 500 kg, dokonywaną przez podatników, którzy nie byli użytkownikami tych samochodów.

Bank dokonuje sprzedaży używanych samochodów osobowych – sam nie będąc ich użytkownikiem – nabytych w wyniku realizacji zawartych na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 ze zm.) umów przewłaszczenia rzeczy ruchomych. Zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepis ...

Czy wniesienie aportem do spółki cywilnej samochodu dostawczego jest sprzedażą zwolnioną od podatku VAT, czy należy skorygować podatek naliczony, a następnie czy można sprzedać go jako towar używany ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.12.2003 r. (bez numeru) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego na podstawie § 67 ust. 1 pkt 3 rozpor ...

Odsprzedaż używanych samochodów osobowych – nabytych od podatników podatku od towarów i usług - dokonywana przez podatników, którzy nie byli użytkownikami tych samochodów.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.10.2003 r. (data wpływu 29.10.2003 r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dotyczących opodatkowania podatkiem VAT odsprzedaży używanych samochodów osobowych dokonywanej przez podatników, którzy nie byli użytkownikami tych samochodów - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach, działając na podstawie art. 14a § 1 u ...

Czy wypłacany ekwiwalent za używanie przez pracowników stanowiących ich własność samochodów, motocykli i rowerów wykorzystywanych w pracy może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy w związku z Waszym zapytaniem z dnia 2004.01.16 (wpływ 2004.01.19) nr Fn 0717-2/2004 informuje, co następuje: Wątpliwość Wasza dotyczy kwestii, czy wypłacany ekwiwalent za używanie przez pracowników stanowiących ...

- w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dokonywanych po 1 maja 2004 r. dostaw samochodów używanych, które zostały nabyte przed tą datą i których odprzedaż przed tym dniem była zwolniona od podatku VAT w części przewyższającej kwotę podatku obliczoną od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a ceną nabycia samochodu.

Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 21.04.2004 r. (data wpływu do US 22.04.2004 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dokonywanych po 1 maja 2004 r. dostaw samochodów używanych, które zostały nabyte przed tą datą i których odprzedaż przed tym dniem była zwolniona od podatku VAT w części przewyższającej kwotę podatku obliczoną od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a ce ...

“Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ekwiwalent pieniężny wypłacony za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy, stanowiące ich własność narzędzia, materiały lub sprzęt, tj. między innymi samochód osobowy”

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ odpowiadając na zapytanie Spółki Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są: ekwiwalenty pieniężne za u ...

Dotyczy sposobu amortyzowania używanego środka trwałego firmy – samochodu ciężarowego

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek Pana z dnia 22 października 2003 r. dotyczący interpretacji przepisów prawa w zakresie sposobu amortyzowania używanego samochodu ciężarowego zakupionego do celów prowadzonej działalności gospodarcz ...

Generowanie strony w 6 ms