Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: meble


Czy projektowanie, produkcja oraz sprzedaż mebli laboratoryjnych i medycznych (w tym również protetycznych) podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%?

Pismem złożonym w dniu 6 stycznia 2004 r. podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z zapytaniem czy projektowanie, produkcja oraz sprzedaż mebli laboratoryjnych i medycznych (w tym również protetycznych) podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%. Stan faktyczny: Podstawową działalnością podatnika jest projektowanie, produkcja i sprzedaż (najczęściej wraz z mont ...

Czy stanowią podstawę do dokonania odliczenia od podatku w 2003 r. w ramach ulgi remontowej wydatki poniesione na zakup i montaż trwałej zabudowy kuchni?

Stosownie do otrzymanego pisma z dnia 21.11.2003 r. (data wpływu 26.11.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie możliwości odliczenia od podatku za 2003 r. w ramach ulgi remontowej wydatków poniesionych na zakup i montaż trwałej zabudowy kuchni, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach, zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 ...

Wyspecjalizowana firma dokonała zabudowy stałej kuchni polegającej na wyposażeniu tego pomieszczenia w komplet mebli wykonanych na zamówienie, w skład których wchodzą między innymi: szafki kuchenne, piekarnik w oddzielnej zabudowie, szafka pod piekarnik, płyta gazowa, szafka pod płytę gazową, okap kuchenny, zlewozmywak, szafka pod zlewozmywak, bateria, szafka na zmywarkę. Czy meble kuchenne w zabudowie stałej można odliczyć od podatku w ramach ulgi z tytułu remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego ?

Zgodnie z treścią art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne pot ...

dotyczy składników majątku wykorzystywanych w działalności gospdarczej i stosowanych stawek amortyzacji

Odpowiadając na pisma z dnia 20.02.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.02.2004 r.) w sprawie: wysokości stawki amortyzacyjnej dla budynku handlowo-magazynowego, sposobu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów zakupionego w 2003 r. wyposażenia (mebli) nowego obiektu handlowego, w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik ...

Podatnik prosi o potwierdzenie prawidłowości własnego stanowiska, zgodnie z którym fakt, iż sprzedawane kontrahentowi niemieckiemu meble wykonane są w 80% z materiałów będących własnością spółki, natomiast wartość tkaniny obiciowej stanowi jedynie 20% wartości gotowego produktu, przesądza o uznaniu, iż przedmiotową transakcję należy zakwalifikować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 cytowanej ustawy i zastosować stawkę podatku VAT 0% zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy.

Stan faktyczny: Podatnik (spółka zarejestrowana dla dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych) zajmuje się produkcją mebli tapicerowanych, sprzedawanych do krajów członkowskich Unii Europejskiej. Do produkcji mebli używa, oprócz materiałów własnych, także materiały powierzone przez odbiorcę gotowych mebli. Powierzone tkaniny i elementy ratanowe stanowią własność odbiorcy mebli. Ocena prawna stanu fakty ...

Czy wysyłka do krajów członkowskich UE wyrobu wyprodukowanego na bazie materiału wprowadzonego na polski obszar celny w ramach procedury uszlachetniania czynnego, a następnie, jeszcze przed realizacją usługi przerobu, materiał ten zostaje dopuszczony do obrotu, jest dostawą wewnątrzwspólnotową, zgodnie ze znaczeniem nadanym przez ustawę o VAT, czy świadczeniem usługi na majątku ruchomym

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na wniosek, który wpłynął do tut. urzędu dnia 08 lipca 2004r., uzupełniony pismem z dnia 22 lipca 2004r., Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Jak wynika z wniosku, Strona ma wątpliwości “czy wysyłka do krajów członkowskich UE wy ...

Czy prawidłowe jest zastosowanie stawki podatku w wysokości 0 % na podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 3 ustawy w przypadku dostarczania elementów wyposażenia środka transportu morskiego PO704 w budowie (statek rybacki pełnomorski PKWiU 35.11.31-30.00), budowanego przez stocznię remontową dla armatora zagranicznego, w postaci mebli okrętowych (wyposażenie kajut marynarskich – łóżka, szafy)?

Na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie z dnia 13.09.2004 r. podatnika udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, ...

W jaki sposób można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wyposażenie zakupione do części socjalnej pawilonu handlowego, tj. meble oraz sprzęt AGD (zlewozmywak z baterią, płyta gazowa, okap kuchenny, chłodziarka). Które z nich można zaliczyć w koszty bezpośrednio, a które poprzez odpisy amortyzacyjne? Wartość poszczególnych urządzeń AGD nie przekracza kwoty 3.500 zł, natomiast wartość mebli jest od tej kwoty wyższa.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) amortyzacji podlegają wyszczególnione w tym przepisie środki trwałe (w tym urządzeni ...

- dotyczy prawa do odliczenia trwałej zabudowy kuchni z wyłączeniem zabudowy zlewozmywaka

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stwierdza, że stanowisko Pani R.G. NIP (...) zam. w (...) w sprawie prawa do odliczenia trwałej zabudowy kuchni z wyłączeniem zabudowy zlewozmywaka jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W skierowanym do ...

Generowanie strony w 12 ms