Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenia zdrowotne

Czy w związku z nowelizacją w 2004r. art. 16 ust. 1 pkt 65 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu lekarskiego będą stanowiły koszty uzyskania przychodów ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.02.2004r., uzupełnione w dniu 20.02.2004r. dot. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów za korzystanie z gabinetu, w którym wykonywane są badania okresowe oraz udzielana jest pomoc i ...

Czy wydatki na świadczenia medyczne wykonane w okresie styczeń - marzec 2003 r. można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wg przepisów obowiązujących do 31.12.2003 r., jeżeli rok podatkowy w firmie jest od 01.04.2003 do 31.03.2004 r.? Czy wydatki na cele świadczeń zdrowotnych trzeba doliczyć do dochodów pracowników i opodatkować?

Na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na pisemne zapytanie Strony o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, tj. - Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka kupuje comiesięczne abonamenty na usługi medyczne dla swoich pracown ...

Czy wydatki na szczepienia ochronne dla pracowników objęte są zwolnieniem od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 19 lutego 2004 roku, uzupełnione pismem z dnia 11.03.2004 r., w sprawie udzielania pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych, Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w trybie art. 14a § 1 i § ...

Czy koszty okresowych badań oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Spółki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ? Czy powyższe świadczenia stanowią przychód pracowników ?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sprawy wynika, że Spółka ponosi koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników biurowych świadczonych przez przychodnię MEDICOVER. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez Spółkę reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym o ...

Czy zapomogi zdrowotne przyznawane nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa(Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2004r. (data wpływu: 23.03.2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od ...

Czy stanowią koszty uzyskania przychodu wydatki wymienione przez podatnika dotyczące finansowania świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż ma Pan wątpliwości związane z interpretacją przepisów art. 23 ust. 1 pkt 60 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w świetle którego nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów związanych z finansowaniem świadczeń zdrowotnych przez pracodawcę na rzecz pracowników, z wyją ...

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu zapytania z dnia 13.01.2004 r. w sprawie art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu uprzejmie wyjaśnia: Z przedstawionego stanu faktyczneg ...

Przedmiotem zapytania Podatnika była kwestia ujmowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z finansowaniem świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników.

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie zmienia informację udzieloną przez Naczelnika Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, pismem z dnia 18 marca 2004 r. Nr US.PD/423-22/WC/04. Przedmiotem zapytania Podat ...

Czy wydatki związane z zabiegami fizykoterapeutycznymi pracowników są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Spółki? Czy wartość tych zabiegów jako wartość świadczeń lekarskich podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiadając na wniosek Spółki z dnia 23 marca 2004 roku, uzupełniony w dniu 31 marca 2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie: zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków związanych z zabiegami fizykoterapeutycznymi pracowników, opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości tych zabiegów jako ...

Czy koszty funkcjonowania zakładowej przychodni zdrowia związane ze świadczeniem usług "na zewnątrz" dla osób nie będących pracownikami i dla innych firm stanowią koszty uzyskania przychodów spółki. Czy badania medyczne wykonywane na rzecz pracowników są kosztem uzyskania przychodów spółki. Czy wartość wykonywanych świadczeń jest wykazywana w fakturze wewnętrznej VAT ?

W świetle znowelizowanych przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 202 z 2003 r. poz. 1956 i 1957) obowiązujących od 1 stycznia 2004 r. do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się wydatków związanych z finansowaniem świadczeń zdrowotnych przez pracodawcę na rzecz pracowników z wyjątkiem świadczeń zdrowotnych do których ponosze ...

Generowanie strony w 12 ms