Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: grupowanie

- dotyczy stawki podatku od towarów i usług właściwej dla sprzedaży w kraju preparatu hamującego rozwój mikroflory patogennej i stabilizującego naturalną mikroflorę przewodu pokarmowego zwierząt.

Odpowiadając na pismo z dnia 28.10.2003 r. znak: L.dz.1942/2003 w sprawie stawki podatku od towarów i usług właściwej dla sprzedaży w kraju preparatu hamującego rozwój mikroflory patogennej i stabilizującego naturalną mikroflorę przewodu pokarmowego zwierząt, sklasyfikowanego przez Stronę w grupowaniu PKWiU 24.20.14-90, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 i § 3 ustaw ...

- Czy olej sojowy surowy niemodyfikowany technicznie jadalny PKWiU 15.41.12-10 jest opodatkowany stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% na podstawie załącznika Nr 3 poz. 21 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, a olej sojowy surowy niemodyfikowany technicznie techniczny PKWiU 15.41.12-20 jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%.

Stan faktyczny w sprawie. Spółka z o. o. dokonuje głównie z importu zakupu surowego, odgumowanego oleju sojowego, który jest przeznaczony zarówno na cele paszowe jak i spożywcze o symbolu: PKWiU 15.41.12-10 – olej sojowy surowy niemodyfikowany technicznie jadalny, PKWiU 15.41.12-20 – olej sojowy surowy niemodyfikowany technicznie techniczny. Ocena prawna stanu faktycznego. W podatku od towarów i ...

W jakim grupowaniu mieszczą się napoje owocowe zawierające w swym składzie nie mniej niż 20% naturalnych soków ?

Z zapytania wynika , że chcielibyście Państwo uzyskać odpowiedź czy napoje owocowe, jeśli w swoim składzie zawierają nie mniej niż 20 % naturalnych soków , mieszczą się w podanych przez Państwa grupowaniach . Zgodnie z pkt. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zamieszczonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. /Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm. / zaliczenie ...

Czy zainstalowanie telewizji przemysłowej w firmire należy zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), w związku ze złożonym przez Pana T. wnioskiem z dnia 21.11.2005r., w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje stanowisko wnioskodawc ...

stawka podatku dla organizacji obozu sportowego w okresie letnim dla dzieci i młodzieży.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Generowanie strony w 4 ms