Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rolety, żaluzje

Mając na względzie inwestycję remontową w 2003 r. polegającą na zainstalowaniu rolet okiennych, wewnętrznych, materiałowych proszę o zajęcie stanowiska czy inwestycja ta może być traktowana jako możliwa do odliczenia tytułem ulgi remontowej na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z Pana pismem z dnia 01.02.2004r., uzupełnionym dnia 16.02.2004r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w oparciu o przedstawiony w piśmie stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. informuje. Zgodnie z art. 27a ust. ...

Czy przysługuje odliczenie od dochodu w ramach „dużej ulgi budowlanej” (prawa nabyte przed końcem 1996 r.) kwoty wydatkowanej na zakup i montaż rolet zewnętrznych (aluminiowych), zakup i montaż rolet wewnętrznych (materiałowych) oraz moskitier (siatek przeciwko owadom)?

Stosownie do otrzymanego pisma z dnia 8.12.2003 r. (data wpływu 8.12.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie możliwości odliczenia od dochodu w ramach „dużej ulgi budowlanej” (prawa nabyte przed końcem 1996 r.),wydatków poniesionych na zakup i montaż rolet zewnętrznych (aluminiowych), jak również montaż rolet wewnętrznych (materi ...

Czy wydatki poniesione na zakup rolety materiałowej wewnętrznej w kasecie z prowadnicami, trwale zamontowanej w oknie podlega odliczeniu od podatku w ramach ulgi remontowej?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatek dochodowy zmniejsza się, jeżeli podatnik w roku podatkowym poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego. Katalog robót budowlanych uznanych za rem ...

Zwracam sie z zapytaniem o mozliwość odliczania od podatku dochodowego w ramach ulgi remontowej 19% kosztu zamontowanych zaluzji okiennych w moim mieszkaniu? Żaluzje są zamontowane na stałe do ram okiennych i poprawiaja stan okien pod wzgledem uzytkowym i technicznym.

W związku ze złożonym przez Panią w dniu 16.03.2004 r. zapytaniem, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek do ...


Czy w ramach ulgi remontowej można odliczyć zakup i montaż rolet antywłamaniowych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich działając na podstawie przepisów zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 17.11.2003 r. w sprawie odliczenia od podatku w ramach ulgi remontowej wydatku na zakup i montaż zewnętrznych rolet antywłamaniowych, informuje: Podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczon ...

W 2004 roku podatniczka planuje zamontować w lokalu mieszkalnym (parter) rolety zewnętrzne, ktore będą trwale zamontowane. Czy wydatki poniesione na zakup i montaż tych rolet będą podlegały odliczeniu w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego?

W myśl art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003r., poniesione w latach 2004-2005 po ...

Czy w przypadku zakupu ratalnego można odliczyć od podatku - w ramach ulgi remontowej - całą kwotę wynikającą z faktury? Czy w ramach ulgi remontowej podlegają odliczeniu od podatku kwoty wydatkowane na zakup rolety winylowej na stałe przymocowanej do ściany oraz szyn sufitowych /służących do zawieszania firan/ przymocowanych na stałe do sufitu?

Zgodnie z przepisem art.27a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. podatek dochodowy zmniejsza się, jeżeli podatnik poniósł wydatki w roku podatkowym na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstaw ...

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do prac remontowo-budowlanych wykonywanych w lokalach mieszkalnych z wykorzystaniem materiałów własnej produkcji - żaluzji i rolet ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.05.04 r. w sprawie stawki VAT na prace remontowo-budowlane wykonywane w lokalach mieszkalnych z wykorzystaniem żaluzji i rolet własnej produkcji, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głownie informuje, że zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 20 ...

dotyczy możliwości zastosowania 7-procentowej stawki podatku od towarów i usług na usługę polegającą na montażu bram garażowych i rolet zewnętrznych własnej produkcji w obiektach budownictwa mieszkaniowego o symbolu PKOB 11

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w piśmie z dnia 30.06.2004 r. (znak: II US II/443/49/2004): Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik ja ...

Generowanie strony w 10 ms