Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwiększenie podatku naliczonego

Czy w świetle art. 33b ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Spółka jako nabywca produktów rolnych może zwiększyć podatek naliczony, jeżeli faktura RR nie została zapłacona przelewem, a została skompensowana z fakturą sprzedaży do tego rolnika w całości?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sadem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137, poz. 926 ze zm.). Do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki z dnia 24.11.2 ...

Firma kupuje olej parafinowy (PKWiU 23.20.18-01.90) do celów produkcyjnych (produkcja wyrobów gumowych). Dostawca oleju nalicza podatek akcyzowy. Czy firma ma prawo odliczyć naliczony podatek akcyzowy? Jeśli tak, to w jaki sposób należy to zrobić?

Podatnik zakupił wyrób sklasyfikowany pod pozycją 23.20.18-01.90 oleje podstawowe, pozostałe, należący do podkategorii olejów smarowych. Olej ten został przeznaczony do produkcji wyrobów gumowych. Zakup wyrobu o symbolu PKWiU 23.20.18-01.90 uprawnia podatnika do zwiększenia podatku naliczonego w oparciu o § 16 ust. 5a Rozporządzenia Ministra finansów finansów dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatk ...

Czy możliwe jest dokonanie korekty podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Małego Podatnika, w przypadku gdy należność z niej wynikająca nie została uregulowana?

Działając w oparciu o art. 14a §1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z § 40 ust. 5 w powiązaniu z § 35 ust. 1a pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku ...

Czy kwota podatku akcyzowego w miesiącu zapłaty faktury może zwiększać podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym?

W ustawie z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) i w wydanym na podstawie delegacji ustawowej dla Ministra Finansów zawartej w art. 38 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy o podatku od towarów i usług, Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie podatku akcyzowego z dnia 23.12.2003 r. (Dz. U. Nr 221, poz. 2196 ze zm.) przewidziano możliw ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym istnieje możliwości dokonania korekty wystawionych faktur VAT RR oraz obniżenie kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur VAT?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pismem z dnia 11 maja 2004 r. Jednostka zwróciła się do Nac ...

Wątpliwości Podatnika dotyczą możliwości obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących remontowi budynku w związku z faktem, iż sprzedaż budynku była zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismem z dnia 29 marca 2004 r. Spółka zwróciła się do Naczeln ...

Czy istnieje możliwość zwiększenia podatku naliczonego o podatek akcyzowy zapłacony przy zakupie alkoholu etylowego?

Z pisma wynika, że Spółka wytwarza m. in. zimowy płyn do spryskiwaczy, do produkcji którego zużywa alkohol etylowy 99,98 % skażony u dostawcy skażalnikiem AT-80 lub alkohol etylowy skonfiskowany przez urzędy celne i zafakturowany z akcyzą. Wyprodukowane płyny sprzedawane są w kraju. W tym stanie rzeczy stwierdza się, co następuje: Płyn do spryskiwaczy, jako nie wymieniony w załączniku Nr 6 do us ...

W 2000r. zakupiłem grunty i rozpocząłem budowę budynku 12 - lokalowego pod wynajem. Budynek nie został wykończony i oddany do użytku, ale zostały w nim wydzielone mieszkania. W tym roku rozpocznę sprzedaż pojedynczych mieszkań. Czy taka transakcja (sprzedaż 12 mieszkań) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to czy mogę odliczyć podatek VAT naliczony od 2000r. do 2004r.?

W związku z pismem z dnia 21 czerwca 2004r., informuje się uprzejmie, że w obecnym stanie prawnym dokonywana przez podatnika podatku od towarów i usług sprzedaż mieszkań opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług. Przemawiają za tym następujące okoliczności: W przypadku podatnika podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlega cała dokonywana przez niego w ramach działalności gospodarczej spr ...

Czy spółka ma prawo odliczyć podatek akcyzowy wynikający z faktur zakupu benzyny lakierniczej z przeznaczeniem jej do wykorzystania w celach innych niż sprzedaż, (wytworzenie paliw płynnych i olejów opałowych) otrzymanych do dnia 30 kwietnia 2004 r. i zapłaconych po dniu 1 maja 2004 r. zwiększając podatek naliczony w deklaracji za miesiąc maj 2004 r.,

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zakupiła w kwietniu benzynę lakierniczą. Zakup benzyny został udokumentowany fakturą z dnia 23.04.2004 r. i fakturą z dnia 16.04.2004 r., w których do wartości towaru doliczony został podatek akcyzowy. Zapłata faktur została dokonana w dniu 28.05. 2004 r. Zgodnie z § 18 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ...

Spółka przekazuje rolnikowi ryczałtowemu zaliczki na poczet dostawy towarów. Wątpliwości Spółki dotyczą konieczności potwierdzenia czynności przekazania zaliczki fakturą VAT oraz możliwości dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazanego w tych fakturach.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismem z dnia 28 maja 2004 r. Spółka zwróciła się do tut. org ...

Generowanie strony w 5 ms