Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi taksówkowe

Proszę o udzielenie informacji dotyczącej mojej osoby. Mój mąż prowadzi działalność gospodarczą – taxi osobowe, a ja również posiadam uprawnienia do wykonywania tego zawodu i chciałabym współpracować z mężem na zmianę na tej taxi. Mąż opodatkowany jest w formie karty podatkowej, czy nadal będziemy mogli być opodatkowani tą formą zryczałtowanego podatku dochodowego? Według mnie, tak.

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.02.2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym w formie karty podatkowej informuje, że w świetle przedstawionego stanu faktycznego podziela Pani st ...

Czy wystawiając za wykonaną usługę przewozu, rachunek na rzecz “Powiatowej ...” ma obowiązek ewidencjonowania wykonanej usługi przy użyciu kasy rejestrującej.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.12.2003r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie w oparciu o art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w opisanej przez Pana sprawie dotyczącej prowadzenia ewidencji obrotu przy użyciu kasy rejestrującej. Z przedstawionego stanu fak ...

W jakim wypadku można odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na nabycie kasy rejestrującej z tytułu świadczenia usług przewozu osób i ładunków taksówkami oraz ewentualny zwrot tej ulgi z chwilą zaprzestania ewidencjonowania. Obowiązek instalacji kasy rejestrującej dla usług obsługi pojazdów mechanicznych – wykonywanych sporadycznie, oprócz usług przewozu osób i ładunków taksówkami w przypadku nie przekroczenia kwoty obrotu 40.000,00 zł.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając stosownie do treści art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 29.10.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 26.11.2003 r. wyjaśnia: Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik świadczy między innymi usługi przewozu osób tak ...

Czy opłata abonentowa wnoszona przez taksówkarzy z tytułu umowy za korzystanie z usług centrali radiotxi jest zwolniona z podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 18.12.2003 r. (data wpływu 24.12.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 07.01.2004 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów informuje co następuje: Zgodnie z art. ...

Zakres obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w przypadku usług prania dywanów, usług muzycznych i usług przewozu taksówką osobową.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. nr 234, poz. 1971) do dnia 31 grudnia 2004r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i którzy nie byli wcześniej objęci obowiąz ...

Kasy rejestrujące

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a par.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 2.12.2003 r. dotyczące ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy fiskalnej, wyjaśnia: Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas re ...

Podatek od towarów i usług

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 5, art. 14b § 1, § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo podatnika z dnia 31.12.2003 r. w sprawie interpretacji przepisów dotyczących obowiązku instalacji kas rejestrujących w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług przewozu taksów ...

Dotyczy prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w taksówkach, w szczególności w zakresie konieczności robienia dziennych raportów, przechowywania kopii wydrukowanych paragonów i ewidencjonowania raportów w prowadzonych rejestrach sprzedaży. Nadto pyta jakie podatki będzie płacił w 2004 r. i co będzie mógł odliczać.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) tut. organ podatkowy odpowiadając na pisemne zapytanie Podatnika z dnia 7 stycznia 2004 r. (wpływ do tut. organu w dniu 9 stycznia 2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 27 stycznia 2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczące eksploatacji kas rejes ...

Od miesiąca marca 2004r. prowadzę działalność w zakresie usług taksówką osobową z obowiązkiem ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Ewidencja obrotu prowadzona jest od początku działalności. Czy mogę odliczyć VAT od zakupu kasy rejestrującej? Od 1.05.2004r. korzystam z opodatkowania usług taksówkowych podatkiem od towarów i usług w formie ryczałtu – 3%.

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach wyjaśnia co następuje: Stan prawny do 30.04.2004r. Od 01.01.2004r. osoby świadczące usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi mają obowiązek stosować kasy o zastosowaniu specjalnym. Usługi taksówkowe został ...

Opodatkowanie usług taksówkowych podatkiem od towarów i usług.

Działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie wniesione przez podatnika, udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że podatnik wykonuje ...

Generowanie strony w 13 ms